OCR skeniranje / obrada podataka

ocr1Arhiviraj.me vrši uslugu automatizovane OCR obrade podataka, uz transfer skeniranih slika u pretraživi PDF ili Word format dokumenta (OCR skeniranje u Word ili PDF). Na ovaj način, u DMS sistemima je omogućena pretraga cijelog teksta u skeniranim dokumentima (slično Google platformi). Za potrebe OCR obrade podataka, kompanija koristi OpenText Capture Center (OCC) softversko rješenje.

OpenText Capture Center predstavlja tržišnog lidera u oblasti obrade dokumenata i ekstrakcije podataka putem OCR, OMR i ICR tehnologije (za digitalizaciju papirne dokumentacije i automatsku obradu podataka sa dokumenata). Ovim postupkom se skup i spor ručni unos preokreće u brz i pouzdan proces manipulacije dokumentima.

Sa svojim RecoStar sistemom, OCC se predstavlja kao referentno rešenje za automatsko OCR i ICR prepoznavanje i obradu podataka sa prethodno skenirane dokumentacije (u vidu automatske obrade naloga za prenos, faktura, različitih formulara i sl).

Neke od respektabilnih organizacija koje imaju najbolja iskustva u korišćenju OCC rješenja su, između ostalih: UBS Bank, Deutche Post, UK National Savings bank itd.