Usluge

SolutionsIzlazeći u susret savremenim potrebama svojih sadašnjih i budućih klijenata, Arhiviraj.me nudi najširi standardizovani paket usluga koji podrazumijeva upravljanje poslovnom dokumentacijom.

U okviru djelatnosti kompanijskog outsourcing centra ARHIVIRAJ.ME, klijentima je dostupna potpuna podrška (od početnog do krajnjeg postupka u procesu), koja obuhvata skeniranje i mikrofilmovanje papirne dokumentacije, kao i transport, arhiviranje, skladištenje i deponovanje fizičkih (hard copy) dokumenata u moderno opremljen arhivski prostor.

Spajajući vrhunsku tehnologiju sa najvišim sertifikovanim svjetskim standardima koji prate svaku etapu u procesu rada, Arhiviraj.me svakodnevno raste i preuzima ulogu regionalnog lidera na tržištu document management-a. Aktuelni kapacitet scanning centra je digitalizacija i do 30.000 dokumenata (arhivskih jedinica) dnevno, dok su u pripremi novi depoi za arhivsku građu koji se grade na lokaciji površine 20.000 m2.