Услуги

SolutionsВо пресрет на современите потреби на сегашните и идни клиенти, компанијата ДИС го нуди најширокиот стандардизиран пакет на услуги кој подразбира управување со деловна документација.

Во рамките на активностите на на outsourcing центарот на ARHIVIRAJ.COM, клиентите добиваат потполна поддршка ( од почетокот до крајот на целиот процес) која опфаќа скенирање и микрофилмување на хартиени документи како и транспорт, архивирање, складирање и чување на физички (hard copy) документи во модерно опремен архивски простор.

Спојувајќи врвна технологија со највисоки сертифицирани светски стандарди кои го пратат ДИС во секоја етапа на процесот на работа, нашите активности секојдневно растат. Моментално ДИС поседува 1.000 m2 најсовремен архивски простор за архивирање на документи и 10.000 m2 во подготовка.