ARHIVIRAJ.COM Makedonija

DIS Makedonija, Skoplje – prvi outsourcing centar za fizičko arhiviranje i skeniranje dokumentacije na ovom tržištu, osnovan kao franšiza kompanije PIS–ARHIVIRAJ.COM, koja pruža implementaciju ARHIVO i ARHIVO online DMS sistema.

http://www.arhiviranje.mk/