Usluge

SolutionsIzlazeći u susret savremenim potrebama svojih sadašnjih i budućih klijenata, kompanija PIS d.o.o. nudi najširi standardizovani paket usluga koji podrazumeva upravljanje poslovnom dokumentacijom.

U okviru delatnosti kompanijskog outsourcing centra ARHIVIRAJ.COM, klijentima je dostupna potpuna podrška (od početnog do krajnjeg postupka u procesu), koja obuhvata skeniranje i mikrofilmovanje papirne dokumentacije, kao i transport, arhiviranje, skladištenje i deponovanje fizičkih (hard copy) dokumenata u moderno opremljen arhivski prostor.

Spajajući vrhunsku tehnologiju sa najvišim sertifikovanim svetskim standardima koji prate svaku etapu u procesu rada, PIS d.o.o. je kompanija koja svakodnevno raste i preuzima ulogu regionalnog lidera na tržištu document management-a. Aktuelni kapacitet scanning centra u Beogradu je digitalizacija i do 150.000 dokumenata (arhivskih jedinica) dnevno, dok se depoi za arhivsku građu trenutno prostiru na preko 14.000 m2.