EIM/ECM softver

Enterprise Information Management (EIM) predstavlja posebnu oblast interesovanja u sferi IT-a. Specifičnost ove strategije ogleda se u profesionalnom pronalaženju rešenja za korišćenje informacija unutar date organizacije, kroz podršku u procesu donošenja odluka, kao i unapređenje poslovanja organizacije na svakodnevnom nivou.

EIM sistem klijentu omogućava upravljanje velikom količinom podataka sa različitih direktorijuma uz trenutnu regulaciju i kontrolu sadržaja, kako bi se na najbrži način došlo do željene informacije u cilju donošenja optimalnih poslovnih odluka.

Prema Gartner-ovom izveštaju za ECM tržište (Enterprise Content Management, jedan od ključnih aspekata EIM sistema) iz 2013. godine, OpenText predstavlja vodećeg globalnog proizvođača ECM rešenja sa integrisanim DMS – Document Management i BPM – Business Process Management modulima za upravljanje elektronskom dokumentacijom i za automatizaciju poslovnih procesa na globalnom tržištu.

Enterprise Information Management(1)

Od prednosti koje su ovaj sistem istisnule u sam svetski vrh navode se njegova jednostavna implementacija, praktično neograničen kapacitet za prilagođavanje najraznovrsnijim zahtevima klijenata (uz olakšanu integraciju sa drugim informacionim sistemima korisnika), kao i krajnje pojednostavljena upotreba sistema za krajnje korisnike.

Takođe, OpenText je u strateškom partnerstvu sa kompanijom SAP, aktuelno najvećim proizvođačem ERP sistema, koja koristi OpenText ECM platformu za upravljanje skeniranim dokumentima. U ovom trenutku, OpenText pruža podršku na preko 50.000.000 instalacija širom sveta, sa više od 10.000.000 korisnika ovog sistema.

Kompanija PIS d.o.o. je generalni distributer OpenText ECM rešenja, u okviru kojeg integriše usluge arhiviranja, skeniranja i mikrofilmovanja.

OPEN TEXT reference (delimična lista)

Airbus, Alaska Airlines, Audi, Barclays Bank, BMW, British Council, BT, Citibank, DaimlerChrysler, Dow Chemical, European Investment Bank (EIB), Federal Ministry of the Interior, General Motors, HBO, International Organization for Standardization (ISO), Mitsubishi Automotive Engineering (MAE), Motorola, Oral-B, Roche, Raiffeisen Informatik, Samsonite, Sasol, Shell, Siemens, Siemens A&D, Siemens/OSRAM, Sprint, St. John’s Hospital, Time Warner, United Bank of Switzerland (UBS), U.S. Air Force, U.S. Army, U.S. Army Reserve, U.S. Partner and Trademark Office (USPTO), Whirlpool.