Online hosting

cloud_docsServisi online arhiviranja (tzv. Cloud computing) i hostinga elektronskog sistema arhiviranja omogućuju najsavremeniji način upravljanja poslovnom dokumentacijom, sa ciljem unapređenja organizacije poslovanja, bez ulaganja u infrastrukturu i kadrove.

Usluge online arhiviranja vrše se uz podršku Cloud Computing  sistema. Ova tehnologija obezbeđuje fleksibilan, od lokacije nezavisan pristup digitalizovanoj poslovnoj dokumentaciji, koju je moguće brzo i neprimetno alocirati i dislocirati u zavisnosti od aktuelnog zahteva klijenta.

Kompanija PIS d.o.o. nudi outsourcing za izvođenje svih ključnih faza u procesu arhiviranja – počev od sanacije postojećeg stanja, preko konverzije dokumenta u elektronski oblik i obrade elektronskih dokumenata, sve do postavljanja i održavanja e-arhive. Klijentima je obezbeđena potpuna kontrola u svakoj od pomenutih faza ovog procesa.

Korišćenjem usluga online arhiviranja, zainteresovanoj organizaciji omogućeno je da:

  • značajno poboljša brzinu i preciznost lociranja pojedinačnih ili povezanih dokumenata
  • minimizira finansijske i pravne rizike koji mogu nastati u slučaju gubitka, oštećenja ili zloupotrebe poslovne dokumentacije
  • dodatno osigura bezbednost podataka