Arhiviranje papirne dokumentacije

Papirna poslovna dokumentacija u preduzećima konstantno raste i može predstavljati problem za svaku organizaciju nezavisno od njenog nivoa, pa se savremeni način skladištenja dokumenata pokazuje kao neophodan postupak, kako bi se što efikasnije upravljalo poslovnim prostorom, kao i celokupnim procesom rada.

Uslužni centar kompanije PIS d.o.o. – ARHIVIRAJ.COM garantuje najbolji odnos kvaliteta i uloženih sredstava: rezultat je značajna ušteda u samom procesu rada (brz i trenutan pristup željenoj dokumentaciji bez dodatnog ulaganja u sopstvenu opremu ili arhivski prostor, olakšavanje procesa fizičkog slanja i manipulacije dokumentima i sl).

Kompanija PIS d.o.o. pruža kompletnu uslugu koja uključuje fizičko arhiviranje papirne dokumentacije – npr. arhiviranje predmeta i akata u bankama, opštinama i drugim kompanijama (transport, arhiviranje, skladištenje i deponovanje poslovnih dokumenata) prema najstrožim postojećim standardima u ovoj delatnosti – ISO 9001, ISO 27001 i ISO 15489. Ovo podrazumeva jedinstven sistem hibridnog arhiviranja koji objedinjuje usluge skeniranja i fizičkog arhiviranja papirne dokumentacije, obradu zahteva za dostavom neophodne dokumentacije i elektronsko arhiviranje poslovne dokumentacije.

Skladištenje se vrši korišćenjem namenskih ARHIVIRAJ.COM kartonskih kutija najvišeg kvaliteta, kapaciteta 5 standardnih registratora sa po 500 jedinica / listova. Trodelni kompleks arhivskog depoa nalazi se u punom vlasništvu kompanije PIS d.o.o, gde je trenutno uskladišteno preko 300.000 kutija, odnosno više od 1.500.000 registratora ili 750.000.000 listova arhiviranih na preko 120km arhivskih polica. Do kraja tekuće godine planirano je proširenje sa aktuelnih 14000 m2 na 24000 m2 najsavremenijeg arhivskog prostora.

PIS – ARHIVIRAJ.COM proces arhiviranja uključuje poslovanje po najvišim svetskim i ISO standardima, što podrazumeva:

 • Čuvanje dokumentacije u ARHIVIRAJ.COM standardnim arhivskim kutijama
 • Kvalitetne arhivske police izrađene od nerđajućeg metala
 • Skladištenje arhivskih kutija na jedinstveno mesto na arhivskoj polici
 • Arhivski depoi su sagrađeni od čvrstih materijala (cigla i beton) i podeljeni su na manje arhivske prostorije površine od 100-150m2; sve prostorije poseduju ventilaciju, izgrađene su bez prozora i sa samo jednim protivpožarnim vratima
 • Klijentima je obezbeđen naš online ARHIVO softver za procese upravljanja arhivom i za upućivanje zahteva za dostavama sa neograničenim brojem korisničkih licenci
 • Personalizovane 2D bar-kod nalepnice sa opisom sadržaja za ARHIVIRAJ.COM kutije, prilagođene zahtevima klijenta
 • Organizacija ARHIVIRAJ.COM kurirske službe kao posebnog radnog sektora
 • Transport i dostava dokumentacije prema zahtevu klijenta:
  • dostava originala ARHIVIRAJ.COM kurirskom službom
  • skeniranje i slanje zahtevanih dokumenata kroz ARHIVO sistem
  • dostava skeniranjem i slanjem na e-mail
  • dostava skeniranjem i slanjem u DMS ili drugi informacioni sistem klijenta
 • Autorizacija korisnika putem protokola
 • Svakodnevno korišćenje protokola i standarda za slaganje i preuzimanje dokumentacije
 • Vrhunski sistemi zaštite (strogo kontrolisan pristup arhivama, 24h služba obezbeđenja sa video nadzorom, savremeni protivpožarni sistemi, zaštita od štetočina…)
 • Satelitski nadzor i praćenje vozila
 • Sva arhivirana dokumentacija je osigurana
 • Lokacija svih arhivskih depoa kompanije: Beograd, Srbija